VR 2017/71 Helikopterongeval; stroomuitval; schadevergoeding gemeenten; geen doorkruising bestuursrecht.

In 2007 is een Apache gevechtshelikopter tegen hoogspanningsleidingen aangevlogen. Verweerders in cassatie, een viertal gemeenten, hebben daardoor schade geleden, onder meer door grootschalige stroomuitval. De gemeenten hebben van de Staat op grond van de Wet rampen en zware ongevallen (Wro) en het Besluit Rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten (Brbb) een kleine vergoeding gekregen en de Staat heeft geweigerd een verdere vergoeding op privaatrechtelijk grondslag toe te kennen. Het hof heeft de vorderingen van de gemeenten integraal toegewezen en daartoe overwogen dat privaatrechtelijk verhaal geen ontoelaatbare doorkruising oplevert van het systeem van de Wro en het Brbb, dat verhaal ook geen strijd oplevert met het arrest Bluskosten Vlissingen (NJ 1994/639) en dat het mogelijk is de schade van de gemeenten te berekenen door het aantal uren dat de ambtenaren niet productief hebben kunnen zijn te vermenigvuldigen met de loonwaarde van deze uren. De middelen falen. Blijkens de wetsgeschiedenis beogen de Wro en het Brbb niet om naast de vergoeding op grond van deze regelingen privaatrechtelijk verhaal door de gemeenten uit te sluiten. Er is geen grond om daar anders over te oordelen als de gemeente verhaal zoekt op de Staat, nu de Wro en de Brbb evenmin met betrekking tot de onderhavige kosten een uitputtende regeling bevatten van de onderlinge draagplicht tussen de gemeenten en de Staat. Het hof heeft voorts terecht vastgesteld dat er geen strijd bestaat met Bluskosten Vlissingen, nu dat arrest slechts verhaal uitsluit voor de kosten van de daadwerkelijke brandweertaak. Het hof heeft op niet onbegrijpelijke wijze vastgesteld dat de brandweer hier meer hulpverlenende taken heeft verricht die niet vallen onder de specifieke brandweertaak. Ten slotte is het hof met betrekking tot de loonkosten niet uitgegaan van een abstracte schadebegroting, maar heeft het concreet de schade vastgesteld die de gemeenten hebben geleden doordat de ambtenaren een aantal uren wel moesten worden doorbetaald, maar in die uren niet hun reguliere werkzaamheden hebben kunnen verrichten.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren