VR 2017/72 Val over stroomkabels, aansprakelijkheid wegbeheerder.

Eiseres liep in 2009 over de markt en is gestruikeld over stroomkabels op de stoep. De kabels waren eigendom van de marktkraamhouders en waren bevestigd aan een elektriciteitskast van de gemeente. Eiseres stelt de gemeente aansprakelijk op grond van zowel 6:162 als 6:174 BW. Het hof heeft aansprakelijkheid op beide gronden afgewezen. Ten aanzien van 6:174 heeft het hof overwogen dat de openbare weg een opstal is, maar dat dit niet geldt voor de stroomkabels of de elektriciteitskast. Deze zijn daar immers niet aanwezig ten behoeve van de weg of het verkeersgebruik. Daarom kan in het midden blijven of de weg niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Ten overvloede wordt daarbij opgemerkt dat daarvan geen sprake is, nu de donkere kabels goed zichtbaar waren op het lichte wegdek en voetgangers op een marktterrein bovendien voorzichtig moeten zijn. Ten aanzien van 6:162 heeft het hof overwogen dat toetsing moet plaatsvinden aan de Kelderluikcriteria. Bij toepassing van die criteria is onder meer van belang dat de kans op struikelen over goed zichtbare kabels (en het daardoor ontstaan van ernstige ongevallen) niet groot is, dat niet is gebleken dat de gemeente veiligheidsmaatregelen had kunnen nemen die dit ongeval hadden kunnen voorkomen en dat veel verdergaande maatregelen (zoals het ondergronds leggen van de kabels) niet redelijkerwijs kon worden gevergd. De Hoge Raad stelt voorop dat (1) de vraag of een opstal voldoet aan de daaraan te stellen eisen moet worden beantwoord aan de hand van Kelderluik-achtige factoren (cf. het Wilnis-arrest), dat (2) de aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van 6:174 zich niet uitstrekt tot voorwerpen die zich op de weg bevinden maar daar niet toe behoren en dat (3) de wegbeheerder in dat geval mogelijk wel op grond van 6:162 aansprakelijk kan zijn als hij op de hoogte was van de aanwezigheid van een dergelijk voorwerp, waarbij de Kelderluikcriteria van belang zijn. De wijze waarop het hof deze uitgangspunten heeft toegepast, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, zodat het cassatieberoep wordt verworpen.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren