VR 2017/85 Deelgeschil; causaal verband ongeval/klachten; De Greef/Zwolsche Algemeene.

Op 24 augustus 2008 was verzoekster als passagier betrokken bij een ongeval, waarbij de auto waarin zij zat van achteren werd aangereden door een auto die zo'n 60 km/u harder reeds (100 tegenover 160). Sinds het ongeval uit zij klachten. Er hebben verschillende tweezijdige expertises plaatsgevonden: door een neuroloog, een neuropsycholoog en een verzekeringsarts. De neuroloog en de neuropsycholoog kunnen geen verklaring geven voor de klachten, hoewel die wel consistent lijken te zijn. De neuropsycholoog ziet aanwijzingen voor onderpresteren. De verzekeringsarts neemt beperkingen in het psychisch functioneren aan, maar ziet geen aanleiding voor een duurbeperking of voor beperkingen in het fysieke functioneren. Verzoekster verzoekt een verklaring voor recht dat (1) causaal verband bestaat tussen de klachten en het ongeval en (2) zij als gevolg van deze klachten gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. De rechtbank wijst de verzoeken af en overweegt daartoe als volgt. Het uitgangspunt is het arrest De Greef/Zwolsche Algemeene (ECLI:NL:HR:2001:AB2054), zodat klachten ook zonder objectieve afwijkingen relevant kunnen zijn, mits de klachten plausibel (consistent, reëel, niet voorgewend en niet overdreven) zijn. De rechtbank gaat bij de beoordeling of hiervan sprake is, uit van de tweezijdige expertises, daar er geen aanleiding is om aan de juistheid daarvan te twijfelen. De expertises bieden naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten om te oordelen dat de klachten die verzoekster ervaart, een duurbeperking noodzakelijk maken. Niet in geschil is dat de beperkingen die de verzekeringsarts heeft aangenomen, het gevolg zijn van het ongeval. Het is echter niet zo dat alle klachten die verzoekster consistent uit, daarmee ook gevolgd moeten worden. Uit de expertises blijkt niet dat alle klachten reëel etc. zijn.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren