ZOMEREDITIE VERKEERSRECHT

Let op: de dubbele zomereditie van Verkeersrecht verschijnt dit jaar omstreeks 26 augustus.

 

VR 2017/83 Kop-staartbotsing bij stoplicht; geen schending wettelijk voorschrift.

A stond voor een stoplicht te wachten met eiser direct achter haar. Bij groen licht is zij opgetrokken, waarna haar motor stilviel en de auto abrupt tot stilstand kwam. Eiser kon daarop niet meer stoppen en is achterop haar auto gebotst. Hij vordert schadevergoeding van de WAM-verzekeraar. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft A geen wettelijk voorschrift geschonden. Zij is immers gaan rijden toen het groen werd - dat de motor daarna stilviel, maakt niet dat zij die regel heeft geschonden. Ook is het weliswaar verboden om gevaar of hinder te veroorzaken, maar blijkens de...Lees meer

VR 2017/84 Verkeersongeval; verzoek leent zich niet voor behandeling in deelgeschil; omvang schadeposten onvoldoende onderbouwd.

Verzoeker is in België betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Vittoria heeft als WAM-verzekeraar aansprakelijkheid jegens verzoeker erkend en Van Ameyde ingeschakeld om de schade af te wikkelen. Verzoeker verzoekt in dit deelgeschil dat de omvang van enkele belangrijke schadeposten (onder meer verlies van zelfwerkzaamheid en verlies van verdiencapaciteit) zal worden vastgesteld. De rechtbank stelt allereerst vast dat het een internationaal geschil betreft, maar dat zij op basis van de Herschikte EEX-Verordening bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Ook bestaat tussen...Lees meer

VR 2017/85 Deelgeschil; causaal verband ongeval/klachten; De Greef/Zwolsche Algemeene.

Op 24 augustus 2008 was verzoekster als passagier betrokken bij een ongeval, waarbij de auto waarin zij zat van achteren werd aangereden door een auto die zo'n 60 km/u harder reeds (100 tegenover 160). Sinds het ongeval uit zij klachten. Er hebben verschillende tweezijdige expertises plaatsgevonden: door een neuroloog, een neuropsycholoog en een verzekeringsarts. De neuroloog en de neuropsycholoog kunnen geen verklaring geven voor de klachten, hoewel die wel consistent lijken te zijn. De neuropsycholoog ziet aanwijzingen voor onderpresteren. De verzekeringsarts neemt beperkingen in het...Lees meer

Pagina's