VR-kort *

Weer meer verkeersdoden

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto’s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
In 2016 kwamen 231 inzittenden van een personenauto om het leven, dit waren 186 bestuurders en 45 passagiers. Hiernaast overleden onder andere 189 fietsers, 51 voetgangers, 38 bestuurders van een scootmobiel, 41 brom- en snorfietsers en 45 motorrijders bij een verkeersongeluk.

Finse Transport Code als model voor Nederland

De Finse overheid werkt aan een nieuwe Transport Code. Een plan om de schotten tussen de verschillende vervoerwijzen en tussen goederen- en personentransport op te ruimen. Minister Schultz ziet zoiets ook voor Nederland wel zitten.
Moeten we voor iedere nieuwe vorm van vervoer steeds nieuwe regelgeving bedenken? Steeds nieuwe uitzonderingen maken, ontheffingen verlenen? Wordt het niet tijd voor regelgeving waarbij de schotten tussen de vormen van vervoer wegvallen? En we nieuwe vormen van services kunnen faciliteren. Deze vraag stelde minister Schultz tijdens de eerste EU Conference on connected and automated driving. ‘Ik weet dat Finland met een interessante ‘transportcode’ bezig is. Wellicht kan dit model staan voor een next-step’, aldus de minister.

Cursusaanbod op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid

Hier vindt u een overzicht van de cursussen op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid in de maanden maart, april en mei 2017.

Civiel schadeverhaal via het strafproces anno 2016. Verslag van een onderzoek naar de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij

De positie van het slachtoffer in het strafproces staat uitdrukkelijk op de politieke agenda. Zo is er een verbetering gebracht in de mogelijkheid voor slachtoffers om schade via het strafproces te verhalen. De ontwikkelingen op het gebied van het civiele schadeverhaal zijn aanleiding voor het in de titel van deze bijdrage genoemde, recente onderzoek. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij in het strafproces er anno 2016 uitziet. Het onderzoek volgt op eerdere, soortgelijke studies, in het bijzonder die door Van Wingerden (2007) en anderen, waarin een vergelijkbare vraag centraal stond.

Inzage in medische gegevens van de patiënt: een illustratie van het belang van een goede medische machtiging

Medische aansprakelijkheidszaken zijn over het algemeen niet eenvoudig. Regelmatig verschillen partijen en hun medische deskundigen van mening over de vraag of er iets fout is gegaan (complicatie) dan wel of er iets fout is gedaan (medische fout). Als duidelijk wordt dat er iets fout is gedaan, volgt ook vaak nog de discussie over de vraag of de schade die de patiënt stelt te hebben geleden daadwerkelijk het gevolg is van de gemaakte medische fout. Over dergelijke vragen naar aansprakelijkheid en causaal verband worden talrijke civiele (deelgeschil)procedures gevoerd.

Pagina's