VR 2017/113 Registercontrole wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Kentekenregister. Recht op privéleven.

Bij raadpleging van het kentekenregister kan enkel informatie worden verkregen over een voertuig met een bepaald kenteken. De uit het kentekenregister kenbare informatie is beperkt tot de tenaamgestelde van het kenteken en de vraag of het voertuig al dan niet verzekerd is en met ingang van welke datum. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat bij de uitgevoerde controle van het kentekenregister zodanige gegevens worden verstrekt dat daardoor het recht van de betrokkene op respect van zijn privéleven is geschonden of sprake is van inmenging in de uitoefening van dit recht als bedoeld in...Lees meer

VR 2017/114 Ontzegging van de rijbevoegdheid. Onbekend gebleven bestuurder. Eigenaar of houder.

De bewezenverklaarde overtreding van art. 62 RVV 1990 is ingevolge art. 92 RVV 1990 een strafbaar feit ten aanzien waarvan aan de bestuurder van een motorvoertuig de bevoegdheid om motorvoertuigen te besturen kan worden ontzegd. Op grond van art. 181 WVW 1994 kan die bijkomende straf aan de eigenaar of houder van dat motorvoertuig worden opgelegd, indien deze wordt veroordeeld ter zake van een dergelijke overtreding, terwijl het feit is begaan door een bij de ontdekking van het feit onbekend gebleven bestuurder (vgl. HR 15 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9414, NJ 2008/252). De opvatting dat...Lees meer

VR 2017/115 WAM-schade; schaderegelaar in buitenland; dagvaarding voornationale rechter.

Ongeval in 2007 op Spaanse snelweg. De auto van de aansprakelijke was in Spanje WAM-verzekerd. De slachtoffers waren Portugezen. De slachtoffers hebben op enig moment voor de Portugese rechter gedaagd (1) de schaderegelaar die de Spaanse WAM-verzekeraar voor Portugal had aangewezen en (2) het Portugese Waarborgfonds. De Portugese rechter wees de vorderingen af. In hoger beroep stelde de appèlrechter prejudiciële vragen: een WAM-verzekeraar moet in iedere lidstaat (waar zij niet zelf gevestigd is) een schaderegelaar aanwijzen om schade waarvoor die verzekeraar aansprakelijk is te regelen...Lees meer

VR 2017/116 Arbeidsongeval; duiken met haaien; schending zorgplicht.

B is een onderneming waarvan C directeur is. Een van de activiteiten is haaienduiken met toeristen. A is een ervaren duikster, die al verschillende keren op dergelijke trips is mee geweest en daarvoor betaald kreeg door B. Op 31 oktober 2014 vond een duik plaats onder leiding van C. A is daarbij in haar onderbeen gebeten door een verpleegsterhaai en heeft fors letsel opgelopen. Zij vordert schadevergoeding van zowel B als C, jegens B op grond van art. 7A:1614x (vergelijkbaar met art. 7:658 BW). Er is een video beschikbaar van de hele situatie, die aan het gerecht ter beschikking is gesteld...Lees meer

VR 2017/117 Paaltje op fietspad, (geen) aansprakelijkheid wegbeheerder.

Eiser fietste op een racefiets op een fietspad met twee rijrichtingen. Precies vóór een kruising met een weg (waar de fietsers voorrang moeten verlenen aan het verkeer op die weg) stonden drie paaltjes: twee aan beide zijden van het fietspad en één in het midden van het fietspad. Dit laatste paaltje was rood met wit en werd 'ingeleid' door een witte, naar het paaltje toe uitwijkende ononderbroken streep van ongeveer 1,5 meter lang. Eiser is tegen dit paaltje aangereden en ten val gekomen, waarbij hij letsel heeft opgelopen. Hij stelt de gemeente, als wegbeheerder, aansprakelijk voor zijn...Lees meer

Pagina's