VR 2017/40 Over speed-pedelecs en eBikes; de ene fietser is de andere niet

VR 2017/40, Peter Knijp, Over speed-pedelecs en eBikes

In de sciencefiction-klassieker Back to the Future II, werd hoofdrolspeler Marty McFly (Michael J. Fox) in een tijdmachine vanuit 1989 vooruitgestuurd naar 21 oktober 2015. De hoofdrolspeler belandde in een wereld met – voor 1989 – behoorlijk wat technische veranderingen. Omdat 21 oktober 2015 inmiddels achter ons ligt, kunnen we evalueren wat er aan voorspellingen daadwerkelijk is uitgekomen. Dat blijken er een flink aantal te zijn. De vingerafdrukscanner – werkelijkheid. Videobellen – iedereen met een smartphone kan het. Hovercams –...Lees meer

VR 2017/41 Gymongevallen, wanneer is een school aansprakelijk?

Leren door vallen en opstaan. Bij spelen en bewegen is dit letterlijk één van de manieren waarop kinderen leren. Met een val hoeft dus niets mis te zijn, maar een ongeval probeert een docent lichamelijke opvoeding te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd.In 2007 verscheen in dit tijdschrift een artikel over de aansprakelijkheid van scholen voor gymongevallen, naar aanleiding van het arrest SKOL/Van Tol, over Pascal, een brugklasser met een visuele handicap die een zweefkoprol eigenlijk niet durfde te maken, maar dit toch deed nadat zijn...Lees meer

VR 2017/42 Vasthouden mobiele telefoon tijdens besturen.

De betrokkene ontkent met klem de gedraging te hebben verricht. Hij had geen mobiele telefoon in zijn hand, maar een bruine boterham, terwijl uit de uitdraai van de provider kan worden afgeleid dat hij het toestel ten tijde van de gedraging niet heeft gebruikt.Het betoog van de betrokkene leidt niet tot twijfel aan de ambtsedige verklaring van de verbalisant. Artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), waarop de sanctie in deze zaak is gebaseerd, verbiedt (kort gezegd) het enkele vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het besturen...Lees meer

VR 2017/43 Laster en bedreiging; psychisch letsel; verlies arbeidsvermogen; smartengeld.

Geïntimeerde heeft appellant van 1997 tot 2008 (anoniem) stelselmatig gestalkt met beledigende, bedreigende en onterende teksten, gericht aan appellant zelf en diens sociale omgeving. In verband hiermee is appellant onder meer onder psychologische behandeling gekomen en is hij diverse malen ziekgemeld wegens overspanning. Ook is appellant in 2000 en 2003 ontslagen bij zijn toenmalige werkgevers. Van 2007 tot 2009 is appellant als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest. In 2012 is hij toegelaten tot de schuldsaneringsregeling, met een zakelijke schuldenlast van ruim € 66.000. Appellant heeft...Lees meer

VR 2017/44 Beroepsfout schaderegelaar, verjaring, verkeersaansprakelijkheid, bewijs.

Geïntimeerde is op 2 augustus 1992 in Schotland het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Geïntimeerde zat als passagier achterop een door X bestuurde motor. De eerste motorfiets in de formatie werd bestuurd door Y. X bestuurde de derde motor. Y verloor in een bocht naar links de macht over het stuur van zijn motorfiets. X probeerde de motorfiets van Y links te passeren, maar kwam in de berm terecht en viel. Geïntimeerde raakte bij die val een rotsblok en liep letsel op. Geïntimeerde heeft met appellante in 1995 een schaderegelingsovereenkomst gesloten. Appellante heeft een procedure...Lees meer

Pagina's