Colofon

Redactie
prof. mr. S.D. Lindenbergh, Hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
mr. P.N. Langstraat, advocaat te Rotterdam
mr. A.E. Harteveld, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
mr. V. Oskam, advocaat te Rotterdam
mr. J. Sap, rechter in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St Maarten en van Bonaire, St Eustatius en Saba, standplaats Aruba
prof. mr. J.B.H.M. Simmelink, senior A-G bij het Ressortsparket, standplaats Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar Openbaar Ministerie universiteit Maastricht
mr. G.M. van Wassenaer, advocaat bij Van Wassenaer Wytema advocaten te Haarlem, tevens NfM mediator
prof. mr. H.D. Wolswijk, Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
 
Redactiesecretariaat
mr. Machteld Donkerlo, redactiesecretaris
mr. Lisette Schreuder, medewerker ANWB Experts
mw. Ellen van der Kooi, redactie-assistente
 
Contactgegevens:
ANWB/Verkeersrecht
Postbus 93200
2509 BA  Den Haag
tel 088 269 60 73/68 41
fax 088 269 71 14
verkeersrecht@anwb.nl