VR 2017/83 Kop-staartbotsing bij stoplicht; geen schending wettelijk voorschrift.

A stond voor een stoplicht te wachten met eiser direct achter haar. Bij groen licht is zij opgetrokken, waarna haar motor stilviel en de auto abrupt tot stilstand kwam. Eiser kon daarop niet meer stoppen en is achterop haar auto gebotst. Hij vordert schadevergoeding van de WAM-verzekeraar. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft A geen wettelijk voorschrift geschonden. Zij is immers gaan rijden toen het groen werd - dat de motor daarna stilviel, maakt niet dat zij die regel heeft geschonden. Ook is het weliswaar verboden om gevaar of hinder te veroorzaken, maar blijkens de wetsgeschiedenis gaat het daarbij om evidente vormen daarvan. Dergelijk evident gevaar of evidente hinder zijn hier niet aan de orde geweest. Eiser had moeten anticiperen op de mogelijkheid dat een optrekkende auto bij groen licht om wat voor reden dan ook plotseling tot stilstand kan (moeten) komen. De enkele omstandigheid dat bij zo'n situatie een ongeval ontstaat, maakt nog niet dat de voorliggende auto een gevaarlijke situatie heeft gecreëerd.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren