Verkeersrecht 2017-6

Datum uitgave: 
juni, 2017

VR 2017/63 Aansprakelijkheidsregime bij schade door een heteluchtballon

VR 2017/63, P. Leemans, Aansprakelijkheidsregime bij schade door een heteluchtballon

Luchtvaartongevallen en de juridische afwikkeling hiervan zijn de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp van het nieuws geweest en zij hebben aanleiding gegeven tot een verscheidenheid aan publicaties. (Inter)nationaal personenvervoer per vliegtuig is echter niet de enige vorm van personenvervoer door de lucht. Op andere wijze vindt ook personenvervoer door de lucht plaats. U kunt onder andere denken aan een autogiro, een parapente, een zweefvliegtuig, een helikopter of een heteluchtballon. In deze bijdrage richt ik mij op het aansprakelijkheidsregime dat in Nederland geldt voor (commercieel...Lees meer

VR 2017/64 Rijden door rood licht. Noodtoestand?

De betrokkene had ten tijde van de gedraging net een epilepsieaanval gehad en werd - nadat hij door de brandweer uit huis is gehaald - met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De vrouw van de betrokkene reed op aanraden van de brandweerauto achter de brandweerauto aan, in het voertuig van de betrokkene. In colonne zijn ze naar het ziekenhuis gereden. Zijn vrouw wist niet waar de brandweerkazerne en de noodingang van het ziekenhuis was. Doordat zij bang was om de ambulance en de brandweerauto kwijt te raken, is zij met dezelfde (te hoge) snelheid als de brandweerauto door het rode licht...Lees meer

VR 2017/65 Staande houden. Bekeuren op kenteken.

Artikel 5 van de WAHV moet aldus worden verstaan dat ingeval zich een reële mogelijkheid voordoet tot staandehouding van de bestuurder van het motorrijtuig waarmee de geconstateerde gedraging is verricht, die bepaling buiten toepassing dient te blijven en de sanctie aan die bestuurder dient te worden opgelegd. In de regel kan worden aangenomen dat er voor een verbalisant die te voet is geen reële mogelijkheid tot staandehouding bestaat wanneer hij een gedraging constateert die door de bestuurder van een rijdend motorvoertuig wordt begaan. In de onderhavige zaak heeft de bestuurder zijn auto...Lees meer

VR 2017/66 Indiening gronden. Roodlichtgedraging.

De advocaat-generaal heeft verzocht om uitstel voor het indienen van gronden. De griffier van het hof heeft per brief van 6 augustus 2015 uitstel verleend voor een termijn van twee weken. Op 27 augustus 2015 heeft de gemachtigde van de advocaat-generaal aangegeven de brief van 6 augustus 2015 - waarbij uitstel is verleend voor twee weken - niet te hebben ontvangen en heeft het beroep alsnog van gronden voorzien. Op basis van de stukken in het dossier is het hof niet in staat om vast te stellen of de brief, waarbij uitstel voor het indienen van gronden is verleend aan de advocaat-generaal,...Lees meer

VR 2017/67 Roodlichtgedraging. Richting.

Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 220,- opgelegd ter zake van “niet stoppen voor rood licht: driekleurig verkeerslicht”. Betrokkene heeft bij het naderen van de verkeerslichten via de (rechterzijde van de) voorsorteerstrook voor linksafslaand verkeer de auto's in de voorsorteerstrook voor rechtdoorgaand verkeer ingehaald en is via de voorsorteerstrook voor linksafslaand verkeer rechtdoor de kruising opgereden, terwijl het verkeerslicht voor rechtdoorgaand verkeer groen licht uitstraalde. De betrokkene heeft hierbij de...Lees meer

Pagina's