VR-kort *

‘Achteraf is het makkelijk praten’ – Over het meewegen van gedragingen ex post bij het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag

In gevaarzettingssituaties is het na een ongeval maatschappelijk gezien vaak wenselijk dat een aansprakelijk gestelde (aanvullende) veiligheidsmaatregelen treft om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Echter, gesteld zou kunnen worden dat de aansprakelijk gestelde zichzelf in de vingers snijdt door het treffen van dergelijke maatregelen. De later getroffen maatregelen kunnen door de rechter namelijk bewust of onbewust worden meegewogen bij het beoordelen van de aansprakelijkheid voor de als gevolg van het eerdere ongeval geleden schade. De na het ongeval door de aansprakelijk gestelde getroffen veiligheidsmaatregelen (ook wel gedragingen ex post genoemd) kunnen een rol spelen bij het bepalen van de mate van bezwaarlijkheid van te treffen voorzorgsmaatregelen: als het na het ongeval anders kan, dan kon en moest (!) dat ook voorafgaand aan het ongeval.

Voordeelstoerekening volgens het arrest Verhaeg/Jenniskens: duidelijkheid of debat?

Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht, aldus art. 6:100 BW. Verzekeringsuitkeringen vormen een belangrijke categorie van voordelen. Het is omstreden of het redelijk is om uitkeringen uit verzekeringen in mindering te brengen op de vergoeding van letselschade. Door het toerekenen van een voordeel uit een verzekering zou de schadeplichtige profiteren van een ten gunste van de benadeelde afgesloten verzekering. Daarentegen zou het niet toerekenen ertoe kunnen leiden dat de benadeelde door de schadeveroorzakende gebeurtenis in een voordeliger positie raakt. Deze vraag is dan ook met regelmaat onderwerp van procedures.

Van schikking naar strafbeschikking?: een eerste balans

Op 1 februari 2008 is de Wet OM-afdoening ingegaan. De daarbij ingevoerde ‘strafbeschikking’ is bedoeld om de transactie als vorm van buitengerechtelijke afdoening van strafzaken grotendeels te gaan vervangen. Dit met als doel de doelmatigheid van de afdoening van strafzaken te vergroten. Met de OM-strafbeschikking zou het beroep op de rechter verminderen en zou het voor het OM geen extra werk opleveren. De nieuwe regeling is geleidelijk ingevoerd.

Hinterbliebenengeld: Anerkennung des seelischen Leids wegen der Tötung eines besonders nahestehenden Menschen

Het Duitse Ministerie voor Justitie heeft een wetsontwerp gepubliceerd waardoor de toekenning van smartengeld voor nabestaanden mogelijk zal worden gemaakt.

Voertuigen zonder bestuurder aan boord de weg op

Voertuigen kunnen binnen afzienbare tijd in Nederland zonder bestuurder erin de openbare weg op. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met een wetsvoorstel dat experimenten met zelfrijdende voertuigen zonder bestuurder erin mogelijk maakt. Met het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto zorgt de minister ervoor dat fabrikanten meer mogelijkheden krijgen om te testen met zelfrijdend vervoer, doordat wettelijke barrières verdwijnen.

Pagina's